Prima   -  Noutăți - ADR Centru anunță concurs repetat pentru funcția vacantă: Specialist în Politici Regionale și Cooperare Externă

ADR Centru anunță concurs repetat pentru funcția vacantă: Specialist în Politici Regionale și Cooperare Externă

   
19.08.2019   672 Accesări  

Funcția vacantă: Specialist în Politici Regionale și Cooperare Externă

Responsabilități: 

 • Colectarea și procesarea datelor de ordin economic și social, specifice regiunii, în vederea elaborării analizei economico-sociale și a altor documente de sinteză necesare în procesul de elaborare a documentelor de planificare strategică;
 • Elaborararea/actualizarea documentelorde politici regionale - Strategii de Dezvoltare Regională, Programe regionale sectoriale, Planul Operaţional Regional;
 • Monitorizarea și evaluarea implementării politicilor de dezvoltare regională în conformitate cu legislația în vigoare și a deciziilor adoptate de Consiliul Regional pentru Dezvoltare;
 • Monitorizarea evoluției situației domeniului managementul deșeurilor solide la nivel național, regional și local.
 • Acordarea suportului informaţional şi consultativ membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, organizează şedinţele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru;
 • Cooperarea cu partenerii de dezvoltare interni și externi și atragerea investițiilor pe domeniile regionale de intervenție;
 • Dezvoltarea ideilor de proiect conform cerinţelor înaintate de finanţatori şi promovarea acestora spre finanţare;
 • Acordarea suportului pentru autoritațile publice locale în elaborarea propunerilor de proiecte și atragerea investitiilor.

Calificări:

 • Studii superioare în Management/Administrație Publică/ Relații internaționale sau alte domenii relevante;
 • Activitatea în structurile administrației publice sau instituții cu activități conexe politicilor de dezvoltare va constitui un avantaj;
 • Experienţa în domeniul elaborării proiectelor și cooperării international reprezintă un avantaj,
 • Cunoștințe de operare la calculator;
 • Cunoștințe excelente a limbii române oral și scris, cunoaşterea limbii englezeconstituie un avantaj.

Lista de referință pentru interviul de angajare:

http://www.adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=542&t=/Planificare-i-programare-regionala/Programe-regionale-sectoriale-PRS&


Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține: 

 • CV- ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educației obținute;
 • Copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioară.

Data limită de depunere a dosarului de concurs este 26 august 2019.

Tel./fax: (268) 2 26 92

E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md

Adresa poștală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV

Persoană de contact: Neaga Natalia, specialist Resurse umane,tel.(268)26410 

Arrow Prev

              

          

Arrow Next