Prima   -  Noutăți - ADR Centru a participat la ședința de evaluare a impactului proiectului-pilot „Îmbunătățirea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în raioanele Șoldănești și Rezina”

ADR Centru a participat la ședința de evaluare a impactului proiectului-pilot „Îmbunătățirea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în raioanele Șoldănești și Rezina”

   
17.07.2019   283 Accesări  

 

Pe 16 iulie 2019, în incinta Consiliului Raional Șoldănești s-a desfășurat ședința de evaluare a impactului proiectului-pilot „Îmbunătățirea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în raioanele Șoldănești și Rezina”, organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Centru în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), cu primăria or. Șoldănești (aplicantul proiectului), Consiliul Raional Șoldănești, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) reprezentată de dna Angela Dumitrașco, precum și cu alte părți implicate în implementarea proiectului. Ședința de evaluare a fost desfășurată în contextul procesului de evaluare a proiectului finalizat în 2015, inițiativă lansată de MADRM. La ședință au participat primarii localităților beneficiare, directorul întreprinderii de prestare a serviciilor de colectare a deșeurilor în 10 primării din raion (S.A. Salubritate Șoldănești), reprezentantul Inspectoratului Ecologic de Stat, reprezentantul Centrului de Sănătate Publică ș.a.

În debutul ședinței, dl Igor Malai, șef Direcție Politici de Dezvoltare Regională din cadrul MADRM, a punctat că scopul echipei de evaluare este constatarea realității de pe teren, reflectarea imparțială a acesteia în Raportul de evaluare și transmiterea concluziilor trasate către decidenții de nivel superior.

Dna Maria Luchian, specialist în secția Managementul Proiectelor din cadrul ADR Centru, a prezentat Nota Conceputală a proiectului, făcînd o retrospectivă a activităților întreprinse în procesul de implementare a proiectului. Ulterior, participanții și-au expus opinia pe marginea impactului acestui proiect în localitățile pe care le administrează (atît beneficiile, cît și părțile slabe), un accent deosebit fiind pus pe asigurarea durabilității investiției, în condițiile în care elementul-cheie al sistemului integrat de management al deșeurilor solide în raion – centrul intercomunitar de management al deșeurilor solide – nu a fost construit din cauze de ordin adminstrativ-politic.

Dl Mihai Ioncu, director al S.A. Salubritate Șoldănești, a prezentat situația tehnică la moment din cadrul întreprinderii, făcînd o retrospectivă despre procesul de constituire a societății pe acțiuni și enumerînd principalele probleme cu care se confruntă aceasta în activitatea zilnică de prestare a serviciilor de colectare și depozitare a deșeurilor.

Un alt aspect intens discutat de participanții la ședință a ținut de activitățile de sensibilizare a populației din RD Centru în domeniul protecției mediului, desfășurate în cadrul implementării proiectului. Vorbitorii au punctat unanim asupra necesității de sensibilizare permanentă a populației locale, în caz contrar eficiența prestării serviciilor respective putînd coborî la un nivel critic.

Dl Leonid Paierele, directorul Inspecției Ecologice Șoldănești, a vorbit despre starea generală a rîului Ciorna și a situației generale privind mediul în raion, iar dl Vadim Grosu, reprezentantul Centrului de Sănătate Publică, a oferit date statistice îngrijorătoare privind dinamica îmbolnăvirilor, a natalității și mortalității, a speranței de viață în rîndul locuitorilor raionului Șoldănești în perioada 2010-2018.

Ulterior, echipa de evaluare a proiectului, împreună cu directorul S.A. Salubritate Șoldănești și cu dl Victor Iurcu, șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri din cadrul CR Șoldănești, s-au deplasat la sediul întreprinderii, efectuînd o vizită și la o parte din poligoanele temporare de colectare a deșeurilor solide din raionul Șoldănești (în or. Șoldănești, în s. Șestaci și s. Cușmirca).

 

***

Știri relevante despre proiectul implementat (din perioada 2011-2016):

(10.02.2016) La Șoldănești s-a desfășurat Ședința Comitetului Director Local pentru proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti şi Rezina”

http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=2634&t=/News/La-oldaneti-s-a-desfaurat-edinta-Comitetului-Director-Local-pentru-proiectul-Imbunatatirea-serviciilor-de-gestionare-a-deseurilor-solide-in-raioanele-Soldanesti-si-Rezina/ 

(12.08.2015) Germanii susțin salubrizarea mai multor localități din raioanele Șoldănești și Rezina

http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=2532&t=/Noutati/Germanii-sustin-salubrizarea-mai-multor-localitati-din-raioanele-oldaneti-i-Rezina/ 

(25.11.2014) Raioanele Șoldănești și Rezina au un serviciu modern de colectare separată a deșeurilor

http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&id=2375&idc=340

(08.10.2014) Consultări Publice la Şoldăneşti şi Parcani

http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&id=2329&idc=340

(30.09.2014) Proiectul de management al deșeurilor din raioanele Șoldănești, Florești și Rezina s-ar putea inspira din bunele practici din Estonia

http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=2321&t=/Noutati/Proiectul-de-management-al-deeurilor-din-raioanele-oldaneti-Floreti-i-Rezina-s-ar-putea-inspira-din-bunele-practici-din-Estonia

(11.09.2014) Ședința de constituire a Societăţii pe Acţiuni privind gestionarea serviciului de management al deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti şi Rezina

http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=2304&t=/Noutati/edinta-de-constituire-a-Societatii-pe-Actiuni-privind-gestionarea-serviciului-de-management-al-deseurilor-solide-in-raioanele-Soldanesti-si-Rezina

(09.04.2014) Raioanele Şoldăneşti, Floreşti şi Rezina colectează deşeurile separat, pentru un mediu mai curat

http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&id=2192&idc=340

(18.10.2013) Mașini noi la Șoldănești

http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=1911&t=/Noutati/Maini-noi-la-oldaneti

(07.08.2013) Ședință de lucru în cadrul proiectului

http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=1862

(07.02.2013) Autospecialele au ajuns la destinație

http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=1681&t=/Noutati/Autospecialele-au-ajuns-la-destinatie

(16.12.2011) Atelier de lucru „Prezentarea și discutarea unui sistem integral și sustenabil de management al deșeurilor solide în micro-regiunea Șoldănești”

http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=1319&t=/Noutati/Atelier-de-lucru-Prezentarea-i-discutarea-unui-sistem-integral-i-sustenabil-de-management-al-deeurilor-solide-in-micro-regiunea-oldaneti

 
Arrow Prev

              

          

Arrow Next