Prima   -  Noutăți - Membrii CDL al proiectului de sporire a eficienței energetice a Liceului Teoretic „ Ion Vatamanu”, din mun. Strășeni, finanțat de UE, s-au întrunit în ședință

Membrii CDL al proiectului de sporire a eficienței energetice a Liceului Teoretic „ Ion Vatamanu”, din mun. Strășeni, finanțat de UE, s-au întrunit în ședință

   
15.07.2019   180 Accesări  

Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „ Ion Vatamanu", s-au întrunit astăzi, 15 iulie, a.c., în incinta Consiliului Raional Strășeni, pentru a pune în discuție activitățile realizate în perioada ianuarie - iunie 2019, dar și pașii care urmează să fie întreprinși în viitorul apropiat în vederea realizării tuturor sarcinilor specificate în proiect.

În timpul prezentei ședințe, managerul de proiect, Nicolae Sîrbu, a prezentat membrilor CDL informații cu privire la raportul pentru activitățile desfășurate în perioada aprilie-iunie. Indicatorii au vizat progresul proiectului și momentele unde a fost necesar să se intervină pentru a depăși anumite situații neprevăzute. Tot în cadrul acestei întruniri a fost discutat planul de lucru pentru tremestrul al III-lea al anului 2019. Membrii CDL au venit cu propuneri pentru buna desfășurare a implementării proiectului pînă la finalizarea tuturor activităților planificate.

După finalizarea realizării acestui proiect urmează ca angajații și elevii Liceului Teoretic „ Ion Vatamanu" din municipiul Strășeni să beneficieze de condiții mai bune de muncă și studii. De asemenea, consumul anual normat de energie în instituția de învățământ se va reduce cu 157 MWh, iar emisiile anuale normate de CO2 - cu 51 tone. Valoarea estimativă a proiectului de eficientizare energetică a liceului din Municipiul Strășeni este de aproximativ 950.000 euro. La momentul actual, în cadrul proiectului, se lucrează la elaborarea documentației tehnice de execuție a lucrărilor de renovare a școlii prin eficientizare energetică.

CDL-ul creat în cadrul acestui proiect reprezintă unitatea care va asigura buna cooperare între principalele părţi interesate în realizarea obiectivelor propuse in cadrul acestui proiect investițional.

Amintim că acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova.

Arrow Prev

              

          

Arrow Next