Prima   -  Noutăți - Partenerii slovaci continuă transmiterea bunelor practici din domeniul aprovizionării cu apă și sanitație APL-urilor și Întreprinderilor municipale de profil din Regiunea Centru

Partenerii slovaci continuă transmiterea bunelor practici din domeniul aprovizionării cu apă și sanitație APL-urilor și Întreprinderilor municipale de profil din Regiunea Centru

   
21.05.2019   135 Accesări  

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Centru în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Senec-Pezinok, Slovacia desfășoară astăzi, 21 mai a.c., cel de-al doilea atelier de lucru profesional în domeniul aprovizionării cu apă și sanitației în cadrul proiectului "Sprijin în dezvoltarea gestionării apelor reziduale în Regiunea Centrală a Moldovei - o mai bună gestionare a apelor uzate pas cu pas".

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini dezvoltarea socio-economică durabilă și echitabilă a Regiunii Centru prin intervenții în domeniul de aprovizionare cu apă și sanitație. De asemenea, proiectul urmărește asigurarea consolidării capacităților autorităților publice locale și prestatorilor de servicii, precum și acordarea asistenței tehnice necesare.

Evenimentul are loc în incinta Complexului turistic "La Costești", r-ul Ialoveni, și întrunește reprezentanți ai Ambasadei Slovaciei la Chișinău, Agenției slovace de cooperare și dezvoltare, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) din RM, APL de nivelul I și directorii Întreprinderilor Municipale ce gestionează aprovizionarea cu apă și sanitației În Regiunea Centru.

Sergiu Tăbăcaru, Consultant principal, Secția relații cu instituțiile de Dezvoltare Regională a MADRM, a comunicat faptul că " Aceste activități care se derulează în cadrul proiectului implementat cu suportul partenerilor din Slovacia are o importanță deosebită pentru politica de dezvoltare regională. Aprovizionarea cu apă și sanitație este o problemă stringentă care necesită soluționare rapidă întru creșterea condițiilor de trai a populației țării noastre. Aceste ateliere au menirea de a consolida capacitățile instituțiilor care nemijlocit pot redresa situația la acest capitol. Aducem sincere mulțumiri partenerilor slovaci pentru sprijin și bune practici împărtășite aici și avem convingerea că acestea vor fi foarte utile pentru noi în atingerea scopului propus" a mai adăugat reprezentantul MADRM.

 "Activitățile prevăzute în cadrul acestui proiect moldo-slovac se doresc a fi un început de implementare a practicilor europene de succes în domeniul aprovizionării cu apă și sanitației în RDC. Practicile partenerilor europeni ne ambiționează să cautăm soluții și să adaptăm exemplele prezentate astăzi, aici, pentru a spori accesul la apă de calitate și servicii de canalizare pentru populația din regiune." a menționat Marina Preteca-Neaga, specialist  în politici regionale și cooperare externă a ADR Centru.

Maros Kramar, Atașat al Ambasadei Slovaciei din Chișinău a vorbit despre deschiderea țării sale pentru Moldova. "Acest proiect este susținut la cel mai înalt nivel în Slovacia, de altfel, este cel mai mare care a fost implementat pînă acum în RM, avem toată încrederea că va fi util și experiența țării noastre, precum și a altor state europene vor ajuta la soluționarea acestei probleme în toată țara."

Eva Balazovicova, manager de proiect, reprezentant al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, Slovacia a precizat că atelierele organizate în cadrul acestui proiect au fost gîndite astfel încît să răspundă necesităților autorităților invitate la eveniment. "După cum am menționat și în cadrul primului atelier mizăm pe crearea unei platforme de comunicare între actorii implicați în domeniul de aprovizionare cu apă și sanitație. Suntem aici ca să acordăm sprijinul și să împărtășim experiența noastră pentru a crea oportunități de dezvoltare și a multiplica practicile de succes și în Republica Moldova la acest capitol".

Renata Mezeiová, director al depatamentului de proiecte al Agenției slovace de cooperare și dezvoltare a ținut să facă o scurtă prezetare a agenției, menționînd faptul că cooperarea SlovakAid cu țara noastră a început în 2014. De asemenea, au fost prezentate Prioritățile Strategiei de Dezvoltare și Cooperare a Slovaciei și RM pentru perioada 2019-2023 în conformitate cu care se acordă finanțare pentru anumite proiecte. Tot aici, dna Mezeiová a menționat tipurile de granturi și țările cărora Slovacia oferă asistență printre care se regăsește și țara noastră..

Proiectul în cadrul căruia se desfășoară aceste ateliere este finanțat de Programul Oficial de Asistență pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Buget total constituie 221 390 euro, dintre care 199 251 euro - grant, 22 139 euro - cofinanțarea partenerului slovac. Pentru lucrări de construcție sunt destinate 50% din valoarea grantului.

În cadrul acestui proiect, în toamna anului curent, va fi organizată o vizită de studiu profesională în Slovacia pentru 12 furnizori / operatori de servicii în domeniul managementului apelor reziduale și al protecției mediului și 13 APL.

Către finalizarea proiectului, în primăvara anului 2020, se va acorda suportul tehnic celor 12 Întreprinderi Municipale din regiune prin dotări în valoare de 1050 euro per întreprindere.

Amintim că, proiectul a fost elaborat și se implementează în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, Slovacia - partener lider și Primăria municipiului Strășeni, R. Moldova, iar perioada de implementare este 1 octombrie 2018 -  31 martie 2020. 

 
Arrow Prev

              

          

Arrow Next