Prima   -  Noutăți - Concurs privind acordarea suportului tehnic în cadrul proiectului „Suport pentru administrația Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”

Concurs privind acordarea suportului tehnic în cadrul proiectului „Suport pentru administrația Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”

   
02.05.2019   509 Accesări  

Proiectul este implementat de Ministerul Investițiilor și Dezvoltării Economice al Republicii Polone în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a Republicii Moldova și Reprezentanța Fundației „Solidarity Fund PL" în Moldova și este cofinanțat din fondurile programului de cooperare poloneză pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe a Republicii Polone.

Agențiile de Dezvoltare Regională sunt un partener de bază în procesul de implementare a revitalizării urbane în Republica Moldova. În anul 2019 Agențiile de Dezvoltare Regională oferă suport tehnic orașelor în elaborarea Programelor de Revitalizare Urbană.

Concursul curent este o acțiune organizată în cadrul proiectului nr. 309/2017/M3 „Suport pentru administrația Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă".

 Eligibili pentru participarea la concurs sunt orașele/municipiile care recunosc revitalizarea urbană drept prioritate de dezvoltare locală și intenționează să elaboreze Programe de Revitalizare Urbană pe parcursul anului 2019

Revitalizarea urbană vizează zonele urbane defavorizate, printr-un efort de cooperare între autoritățile publice locale, societatea civilă și alți actori locali (de ex. mediul de afaceri etc.) și, mai presus de toate cu locuitorii, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, creșterea calității mediului și a climatului social și pentru consolidarea economiei locale.

Scopul proiectului este de a susține implementarea instrumentelor de revitalizare urbană în orașele/municipiile selectate în baza criteriilor obiective și transparente, inclusiv prin facilitarea procesului de elaborare a Programelor de Revitalizare Urbană.

Perioada de implementare a suportului tehnic este aproximativ iunie - noiembrie 2019.

Cererea de aplicare trebuie trimisă prin e-mail la adresa: oficiu.adrc@gmail.com pînă la data de 13 mai 2019. Persoana de contact privind completarea aplicației: Malai Iurii, specialist politici regionale și cooperare externă

NOTĂ: Nu este solicitată sau necesară prezentarea pe hârtie a cererii sau anexelor!

Formular de aplicare și regulamentul sunt anexate mai jos.