Prima   -  Noutăți - Proiectul USAID/APM oferă granturi pentru susținerea implementării și certificării bunelor practici agricole

Proiectul USAID/APM oferă granturi pentru susținerea implementării și certificării bunelor practici agricole

   
27.03.2019   435 Accesări  

 

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează un apel
pentru finanțare prin grant care are ca scop să susțină implementarea și
certificarea bunelor practici agricole în baza standardului GLOBALG.A.P.,
inclusiv a modulului privind practicile sociale GRASP. Data lansării apelului este 25 martie 2019, iar cererile de finanțare vor fi recepționate pînă la data de 25 aprilie 2019. 
 


Apelul pentru finanțare prin granturi își propune să sprijine producătorii
de fructe și struguri de masă în implementarea și certificarea bunelor
practici agricole în baza standardului internațional GLOBALG.A.P. și a
bunelor practicilor sociale în baza modulului GRASP, ceea ce va contribui
la  sporirea eficienței proceselor de producere și manipulare
post-recoltare, creșterea calității și siguranței alimentare a fructelor
și strugurilor de masă și creșterea exporturilor prin corespunderea cu
cerințele importatorilor din UE și alte regiuni.

Proiectul APM anticipează acordarea a aproximativ 1,900,000 MDL pentru
finanțarea activităților de grant. Proiectul APM va acoperi costurile
serviciilor de instruire și consultanță privind implementarea cerințelor
GLOBALG.A.P. și GRASP și costurile serviciilor de audit și certificare
GLOBALG.A.P. și GRASP în natură. Mai multe detalii sunt disponibile aici
https://drive.google.com/drive/folders/1uXHmBUzKM_sUBrqkX9vGjs_DiHqWEtsO
Standardul GLOBALG.A.P. abordează:

  *   Trasabilitatea;
  *   Menținerea înregistrărilor și inspecția internă;
  *   Istoria terenurilor si gestionarea lor;
  *   Gestionarea solului;
  *   Utilizarea îngrășămintelor;
  *   Irigare/ fertirigare;
  *   Protecția culturilor;
  *   Manipularea post-recoltă;
  *   Gestionarea, reciclarea și reutilizarea deșeurilor și surselor de
poluare;
  *   Sănătatea, siguranța și bunăstarea muncitorilor;
  *   Mediul înconjurător;
  *   Managementul reclamațiilor.

Modulul GRASP abordează aspectele legate de muncă și condițiile de muncă
în cadrul gospodăriei, și anume:

  *   Accesul angajaților la regulamentele naționale în muncă;
  *   Contractul de muncă
  *   Fișele de salariu și salariile;
  *   Ne-angajarea în muncă a minorilor;
  *   Accesul la educația școlară obligatorie;
  *   Sistemul de înregistrare a orelor de muncă;
  *   Orele de muncă și odihnă.

Cererile de grant pot fi depuse de către producătorii și exportatorii de
fructe și struguri de masă, organizațiile de producători (cum ar fi
cooperative sau grupuri de producători) și asociațiile sectoriale de a
propune activități de implementare și certificare GLOBALG.A.P. și GRASP în
lanțurile valorice ale fructelor și strugurilor de masă din Republica
Moldova. Solicitanții pot solicita finanțare pentru una sau mai multe
activități din lista celor indicate mai jos:

  1.  Servicii de instruire și consultanță privind implementarea
cerințelor standardului GLOBALG.A.P.;
  2.  Servicii de instruire și consultanță privind implementarea
cerințelor modulului GRASP al standardului GLOBALG.A.P.;
  3.  Servicii de audit și certificarea a sistemelor de management în baza
cerințelor standardului GLOBALG.A.P.;
  4.  Servicii de audit și certificarea a sistemelor de management în baza
cerințelor modului GRASP al standardului GLOBALG.A.P. 

Arrow Prev

              

          

Arrow Next