Prima   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea termenului pentru concursul de angajare a unui specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea termenului pentru concursul de angajare a unui specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor

   
04.02.2019   208 Accesări  

Specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor (1 unitate)

Condiții de participare:

·       Cetățean al Republicii Moldova;

·       Studii superioare în inginerie și management în construcții (cu diplomă de licență, sau masteranzi);

·       Experienţă de lucru în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de minim 1 an;.

·       Cunoaşterea calculatorului la un nivel avansat;

·       Cunoaşterea limbii română obligatoriu. Cunoașterea limbilor rusă și engleză reprezintă un avantaj;

·       Abilități excelente de comunicare;

·       Abilități de verificare a calității elementelor de construcție ce se realizează în cadrul proiectului;

·       Abilități de control a execuției lucrărilor conform proiectului tehnic și a documentelor normative.

Sarcini și responsabilități:  

·       Asistă la pregătirea profilurilor proiectului, inclusiv elaborarea bugetelor şi implementarea orarelor;

·       Asistă la implementarea generală şi managementul programelor/proiectelor incluse în programul ADR Centru;

·       Monitorizează eliberarea fondurilor pentru contractanţi, consultanţi, furnizori şi prestatori de servicii;

·       Asistență în evaluarea licitațiilor de lucrări în construcții;

·       Verificarea devizelor .

·       Coordonarea cu Directorul şi alţi membri ai personalului ADR Centru ca să fie îndeplinite cerinţele de asigurare a monitorizării şi evaluării;

·       Coordonarea vizitelor la faţa locului şi consultărilor cu părţile interesate anumite ale programului/proiectului;

·       Întocmirea şi prezentarea rapoartelor în ceea ce priveşte rezultatele obţinute cu privire la programele/proiectele din cadrul competenţei lui/ei;

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

·       Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

·       Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

·       H.G. nr.285 din 23.05.1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;

·       H.G. nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;

·       Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:

·         CV- ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);

·         Copia buletinului de identitate;

·         Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educației obținute;

·         Copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioară.

Data limită de depunere a dosarului de concurs este 28.02.2019.

Tel./fax: (268) 2 26 92

E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md

Adresa poștală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV

Persoană de contact: Neaga Natalia, Jurist/specialist RU,tel.(268) 26410 

Arrow Prev

              

          

Arrow Next