Prima   -  Noutăți - Viorel Jardan: Ne dorim proiecte economic benefice pentru nivelul de trai al oamenilor

Viorel Jardan: Ne dorim proiecte economic benefice pentru nivelul de trai al oamenilor

   
27.01.2019   494 Accesări  

Interviu acordat în exclusivitate pentru Agenția Informațională de Stat MOLDPRES de către Viorel Jardan, director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru 

MOLDPRES: Anul 2018 va rămâne în istorie ca o perioadă a reformelor de anvergură și a unor proiecte mari și importante. Puteți afirma acest lucru și în contextul regiunii pe care o gestionați?

Viorel Jardan: Noi nicidecum nu putem activa în afara reformelor, iar pentru a ajunge la aceste necesare și frumoase realizări este nevoie de o muncă conjugată. Însă, pentru ca schimbările în bine să fie cu adevărat simțite de oameni, este nevoie încă de o anumită perioadă de consolidare a succeselor. La nivelul regiunii Centru, se fac remarcate proiectele care prind deja contur și fac populația să-și recapete încrederea în instituțiile statului, în partenerii de dezvoltare și în folosirea rațională a banilor, indiferent de sursa acestora.

M.: În ce măsură ați reușit să realizați planurile propuse la începutul anului 2018?

V.J.: Domeniile prioritare pentru noi în dezvoltarea regională sunt aprovizionarea populației cu apă și sanitație, îmbunătățirea infrastructurii drumurilor locale și regionale, îmbunătățirea factorilor de mediu prin managementul deșeurilor solide, eficientizarea energetică a clădirilor publice, dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor și sporirea atractivității turistice. Peste 80 mii de cetățeni așteaptă de la noi schimbări în domeniile enumerate mai sus.

Anul trecut au fost construite și date în exploatare rețele de apă și sanitație, au fost construite și reabilitate drumuri, amenajate obiective turistice. E clar că așteptările cetățenilor și ale administrațiilor publice locale din regiune sunt mai mari. Or, de aceea o sarcină importantă pentru Agenție este să atragă resurse externe pentru implementarea acelor proiecte din Planul Operațional Regional, care nu au putut fi acoperite de Fondul Național de Dezvoltare Națională. În 2018, cu suportul Agenției de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) am inițiat implementarea din surse europene a şase proiecte, care au fost elaborate ca urmare a  unui proces complex de planificare regională sectorială. Este o mare realizare pentru noi, dar și o experiență unică în implementarea fondurilor europene.

Avem foarte multe obiective şi, evident, nu am reuşit să le realizăm pe toate anul trecut, dar vom continua în 2019. Nu încetinim, pentru că ne-am antrenat într-un proces continuu prin care ne dorim aplicarea corectă și cu rezultate pe măsură a politicii regionale.

M.: Numiți principalele trei cauze, care după părerea Dumneavoastră, împiedică reformele și dezvoltarea în regiunea pe care o reprezentați.

V.J.: Câteva aspecte ale impedimentelor în realizarea reformelor în regiune sunt manifestate prin nedorința de asociere a administrațiilor publice de ambele niveluri. Acestea reprezintă o adevărată provocare pentru noi. Din păcate, egocentrismul și orgoliul unora, manifestate prin dorința de a se manifesta, de a-și impune propria persoană, împiedică acțiunile cu impact durabil și fezabil. La fel și implicarea pasivă a unor funcționari locali face imposibilă atragerea noilor finanțări sau proiecte și astfel este creat fenomenul lipsei investitorilor. Un alt detaliu decisiv continuă a fi forma organizatorică a administrației publice locale, care, inevitabil, necesită reformare.

M.: Numiți detalii care dau siguranță că situația economică în regiune va fi redresată.

V.J.: Prin totalitatea activităților noastre încercăm să ridicăm economia regiunii la un nivel mai înalt. Din datele statistice referitoare la regiunea Centru, atestăm o lipsă acută a forței de muncă calificate și un nivel scăzut de amenajare și dotare a terenurilor și a infrastructurii economice de bază.

În regiunea Centru este dezvoltată agricultura și industria alimentară, silvicultura și exploatarea forestieră, fabricarea produselor textile, producerea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice etc. Pentru agenții activi din regiune facilităm participarea la evenimente regionale și naționale, întruniri cu parteneri externi, plasăm informații și mediatizăm evenimente care contribuie la promovarea și valorificarea potențialului economic și investițional al regiunii.

Pentru susținerea dezvoltării economice a Regiunii de Dezvoltare Centru, în anul 2017 a fost elaborat și aprobat Programul regional sectorial în domeniul infrastructurii de sprijin a afacerilor. În baza acestuia, specialiștii din cadrul agenției, dar și autoritățile din regiune, dezvoltă proiecte și le promovează pentru finanțare. Deja în anul 2018 am reușit să convingem partenerii din Suedia să investească în regiunea noastră prin implementarea proiectului „Crearea noilor oportunități de afaceri, prin cunoașterea sporită despre dezvoltarea afacerilor bazate pe protecția mediului înconjurător”. Sperăm să fie un mic imbold pentru impulsionarea economiei în regiune.

Totodată, pe parcursul anului 2018, a fost elaborat conceptul politicii publice privind centrele urbane de dezvoltare. Odată cu aprobarea acesteia, ne dorim să plasăm accentele pe crearea polilor de creștere în regiune și, în același timp, pe regenerarea spațiilor urbane degradate și abandonate, precum și pregătirea lor pentru noi activități economice, sociale, de agrement.

M.: Apreciați flash punctele slabe și punctele forte ale regiunii dvs.

V.J.: Evident, punctul forte al regiunii este prezența aici a ADR Centru. Pe parcursul a nouă ani de activitate, Agenția a devenit un actor important în realizarea politicii de dezvoltare regională, și-a consolidat capacitățile și competențele în domeniile majore de activitate - planificare, implementarea proiectelor, dezvoltarea capacităților etc. - cu posibilitatea de a deveni un mobilizator și coordonator al relațiilor dintre diverși actori la nivel regional. Totodată, mi-aş dori o implicare mai activă a membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare, un for regional, care, deși  cu o bună reprezentare a sectoarelor publice și private, nu reușește să armonizeze suficient de bine interesele actorilor implicați. La momentul de față este unul formal și rămâne a fi o structură foarte greoaie din punct de vedere operațional, care pune probleme de adunare a cvorumului. Cu toate acestea, încercăm să găsim și în acest caz un format care ar putea da mai multă eficienţă programelor și proiectelor în care ne angajăm.

Vorbind despre poziționarea fizico-geografică a regiunii, aș menționa faptul că aria noastră de acțiune este în jurul capitalei și acest lucru ne oferă numeroase oportunităţi de a avea acces la o piaţă de desfacere dezvoltată, precum şi la o diversitate mai mare de servicii publice. În partea de vest a regiunii, avem vecinătatea cu România, care oferă deschideri spre relaţii de cooperare cu ţările membre ale UE, dar şi posibilităţi de cooperare economică şi administrativă.

Pe lângă toate acestea, mai avem și un potenţial turistic unic, comparativ cu celelalte regiuni. Însă, unităţile turistice existente nu sunt raliate la standarde moderne (din punctul de vedere al vizibilității, calităţii serviciilor, capacităţii organizaţionale, dotării cu resurse, al infrastructurii), fapt ce determină o dezvoltare lentă a turismului și care ne provoacă la intervenții în acest sector.

M.: Care sunt prioritățile care vor face cap de agendă în 2019 pentru regiune?

V.J.: Prioritare în perioada următoare rămân a fi cele şase domenii de intervenție pe care se focalizează activitatea ADR Centru. Suntem în ajunul unei noi perioade de programare și urmează să ne concentrăm pe evaluarea celor realizate și să vedem cum ne stabilim prioritățile și cum ne planificăm activitățile în următoarea strategie regională. Totodată, în anul 2019 planificăm să concentrăm investițiile soft și hard pentru sectorul aprovizionare cu apă și sanitație. Mai ales că, pornind de la rezultatele studiului  despre sectorul dat, elaborat de către ADR Centru în anul 2018, situația în domeniul respectiv lasă de dorit. La acest capitol planificăm să implementăm proiecte finanțate atât din sursele FNDR, cât și din surse externe (UE, KFW, Slovac Aid).

Evident, pentru viitor ne dorim implementarea proiectelor care ar contribui la descătuşarea activităţilor economice cu efect benefic pentru nivelul de trai al oamenilor, iar investițiile făcute să ajute la  edificarea unei regiuni moderne.

M.: Vă mulțumim pentru interviul acordat și vă dorim mult succes! 

Arrow Prev

              

          

Arrow Next