Prima   -  Noutăți - La Vienna se desfășoară Conferinţa UE privind apa

La Vienna se desfășoară Conferinţa UE privind apa

   
20.09.2018   144 Accesări  

În perioada 20-21 septembrie 2018, la Vienna, se desfășoară cea de-a cincea ediție a Conferinței UE privind apa, ce are drept scop evaluarea progresul în implementarea legislaţiei Uniunii Eeuropene în domeniul resurselor de apă. Evenimentul este organizat de Direcția Generală a Comisiei Europene pentru mediu și Președinția Austriacă a UE și reunește circa 400 de reprezentanți din țările membre UE, grupurile părților interesate din sectoare economice, sociale și de mediu relevante, Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și alte instituții ale UE.

Republica Moldova este reprezentată la eveniment de  Secretarul de stat pe domeniul protecției mediului și resurselor naturale din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Valentina Ţapiş, care a menționat că: „Experienţa altor ţări şi preluarea bunelor practici în aplicarea legislaţiei UE este extrem de importantă pentru ţara noastră, din perspectiva îndeplinirii obligaţiilor pe care le avem conform Acordului de Asociere”.

Agenda evenimentului include subiecte actuale cu referire la starea resurselor de apă în Europa la moment, agricultura şi managementul sustenabil al resursei de apă, reabilitarea râurilor şi provocările create de inundații, combaterea poluării chimice a apelor, precum şi investițiile în sectorul apei.

Republica Moldova beneficiază de suport din partea UE prin intermediul Proiectului regional „Inițiativa pentru apă a Uniunii Europene Plus” (EUWI+), care  implementat în 6 țări ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina).Obiectivul specific al proiectului este de a realiza convergența politicilor și strategiilor naționale cu Directiva-cadru a UE privind apa, managementul integrat a resurselor de apă și acordurile multilaterale relevante de mediu.  Unul dintre rezultatele aşteptate ale proiectului este îmbunătăţirea cadrului legal și de reglementare în conformitate cu prevederile Directivei-cadru a UE privind apa, principiul de management integrat al resurselor de apă și cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

Împreună cu partenerii de implementare a proiectului EUWI+ urmează a fi abordate cîteva momente esenţiale: Sustenabilitatea implementării proiectului EUWI+, dezvoltarea oportunităților de cooperare regională în cadrul proiectului, Alinierea programului de lucru EUWI + cu alte proiecte și programe conexe.

20 septembrie 2018

Serviciul informare și comunicare cu mass media al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Arrow Prev

              

          

Arrow Next