Prima   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea termenului de concurs pentru angajarea Specialistului în comunicare(1 unitate)

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea termenului de concurs pentru angajarea Specialistului în comunicare(1 unitate)

   
17.04.2018   335 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea concursului pentru angajarea Specialistului în comunicare

(1 unitate, pe perioadă determinată) 

Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul jurnalistic, relaţiilor cu publicul, filologie;
 • Experienţă de lucru în domeniul comunicării, relațiilor publice, jurnalism - minim 1 an;
 • Cunoaşterea calculatorului la un nivel avansat;
 • Cunoaşterea limbii române la nivel avansat. Cunoașterea limbii ruse și engleză reprezintă un avantaj;

Sarcini și responsabilități:  

 • Îndeplinirea calitativă a sarcinilor şi atribuţiilor ce ţin de relaţiile cu mass-media;
 • Asigurarea politicii de transparenţă a activității Agenției, gestionarea imaginii publice a instituţiei pe plan intern şi extern, relaţiile acestuia cu societatea, structurile statului şi cetăţenii;
 • Realizarea şi menţinerea permanentă a legăturii cu Agenţiile de presă, posturile TV şi radio, precum şi cu ediţiile periodice şi cotidiene;
 • Gestionarea şi monitorizarea plasării informaţiei pe site-ul oficial al instituţiei;
 • Asigurarea activităților de planificare în planul anual la capitolul comunicare;
 • Oferirea informaţiilor veridice despre activitatea Agenției reprezentanţilor mass-media;
 • Realizarea comunicatelor de presă;
 • Promovează în cadrul agenției o cultură organizaţională bazată pe valori umane, responsabilități sociale şi relaţii de muncă amiabile.

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

·         Hotărîrea Guvernului Nr.127 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

·         Strategia de Comunicare a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor pentru anii 2017-2020;

·         Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020, aprobată de către CRD Centru (publicată pe pagina web a agentiei).

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV - ul;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educational, titlul/diploma/certificate;
 • Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită până când poate fi depus dosarul de concurs este 30 aprilie 2018

 Tel. (268)  264 10/ Fax (268)  226 92

 • E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md 
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV
 • Persoană de contactNeaga Natalia, Jurist/Specialist RU 
Arrow Prev

              

          

Arrow Next