Prima   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea termenului de concurs pentru angajarea Specialistului în relaţii internaţionale şi atragerea investiţiilor (1 unitate)

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea termenului de concurs pentru angajarea Specialistului în relaţii internaţionale şi atragerea investiţiilor (1 unitate)

   
05.06.2017   702 Accesări  

Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Studii superioare în domeniul relații internaționale, politici europene, administrare publică, diplomație sau alte domenii relevante;
 • Capacităţi de analiză și cunoştinţe în ceea ce priveşte instrumentele operaţionale caracteristice unui proiect;
 • Abilitatea de a forma şi dezvolta relaţii eficiente cu partenerii de dezvoltare, APL din regiune și ONG-uri;
 • Experienţă şi abilităţi de utilizare a computerului;
 • Cunoaşterea limbii române, engleze, va constitui un avantaj cunoaşterea unei alte limbi străine;
 • Responsabilitate, abilităţi dezvoltate de comunicare, abilităţi de lucru în echipă;

 Sarcini și responsabilități:  

 • Atragerea investiţiilor pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare regională;
 • Documentarea sistematică cu privire la oportunitățile de granturi şi cerinţele de aplicare;
 • Dezvoltarea ideilor de proiect conform cerinţelor înaintate de finanţatori şi promovarea acestora spre finanţare;
 • Colectarea pachetului integral de documente solicitat în cadrul procesului de aplicare;
 • Identificarea partenerilor de dezvoltare interni şi externi;
 • Organizarea vizitelor delegaţiilor străine în Regiunea de Dezvoltare Centru;
 • Acordarea suportului pentru autoritațile publice locale în elaborarea propunerilor de proiecte și atragerea investitiilor.
 • Asigurarea protocolului oficial;

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • HG nr.127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 aprobată prin Legea nr.239 din 13.10.2016;
 • Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020, aprobată de către CRD Centru (publicată pe pagina web a agentiei);
 • Planul Operaţional Regional al RDC 2017-2020, aprobat de către CRD Centru, poate fi accesat la adresa: https://ru.scribd.com/document/339489330/POR-Centru-2017-2020
 • Acord de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte;
 • Capitolul 20 a HG nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016;

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • Formularul de participare la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional titlul/diploma/certificate;
 • Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;

Data limită până când poate fi depus dosarul de concurs este 12 iunie 2017

 • Tel. (268)  264 10/ Fax (268)  226 92
 • E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md 
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV
 • Persoană de contact: Neaga Natalia, Specialist resurse umane 
Arrow Prev

              

          

Arrow Next