Prima   -  Noutăți - ADR Centru anunță extinderea termenului pentru concursul de ocupare a funcției vacante de Specialist în relaţii internaţionale şi atragerea investiţiilor

ADR Centru anunță extinderea termenului pentru concursul de ocupare a funcției vacante de Specialist în relaţii internaţionale şi atragerea investiţiilor

   
24.03.2017   471 Accesări  

Condiţiile de participare la concurs

Condiţii de bază:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu (certificatul medical);
 • Lipsa antecedentelor penale;
 • Angajarea în funcţie în bază de concurs.

Competenţe şi calificări:

 • Studii superioare în Relații internaționale/Administrare Publică sau alte domenii relevante;
 • Experienţa în domeniul elaborării proiectelor și cooperării international reprezintă un avantaj;
 • Capacităţi de analiză și cunoştinţe în ceea ce priveşte instrumentele operaţionale caracteristice unui proiect;
 • Abilitatea de a forma şi dezvolta relaţii eficiente cu partenerii de dezvoltare, APL din regiune și ONG-uri;
 • Abilitatea de identificare a partenerilor/programelor/concursurilor de propuneri de proiecte internaționale;
 • Experienţă şi abilităţi de utilizare a computerului;
 • Responsabilitate, abilităţi dezvoltate de comunicare, abilităţi de lucru în echipă;
 • Cunoaşterea avansată a limbii engleze;
 • Cunoaşterea altor limbi străine reprezintă un avantaj.

Funcţii şi responsabilități: 

 • Atragerea investiţiilor pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare regională;
 • Documentarea sistematică cu privire la oportunitățile de granturi şi cerinţele de aplicare;
 • Dezvoltarea ideilor de proiect conform cerinţelor înaintate de finanţatori şi promovarea acestora spre finanţare;
 • Colectarea pachetului integral de documente solicitat în cadrul procesului de aplicare;
 • Identificarea partenerilor de dezvoltare interni şi externi;
 • Organizarea vizitelor delegaţiilor străine în Regiunea de Dezvoltare Centru;
 • Acordarea suportului pentru autoritațile publice locale în elaborarea propunerilor de proiecte și atragerea investitiilor.


Bibliografie de referință pentru interviul de angajare:

1.       Legea privind dezvoltarea regională în Republicii Moldova nr. 438-XVI din 28.12.2006.

2.       Hotărîrea Guvernului nr.127 din  08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova.

3.       Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 aprobată prin Legea nr.239 din 13.10.2016

4.       Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020, aprobată de către CRD Centru (publicată pe pagina web a agentiei).

5.       Planul Operaţional Regional al RDC 2017-2020, aprobat de către CRD Centru, poate fi accesat la adresa: https://ru.scribd.com/document/339489330/POR-Centru-2017-2020

6.       Acord de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte

7.       Hotărîrea Guvernului nr. 808  din  07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova  - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, Capitolul 20 Dezvoltarea regională, cooperarea la nivel transfrontalier şi regional  

8.       Hotărîrea Guvernului nr. 561 din 19.08.2015 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare

Persoanele interesate sunt încurajaţi să depună personal, prin poștă sau e-mail, dosarul de concurs care va conține:

1.       CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);

2.       Scrisoare de motivare

3.       Copia buletinului de identitate;

4.       Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educației obținute;

5.       Copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioară.

Program de lucru: deplin (8 ore/zi) 

Data limită pînă cînd poate fi depus dosarul se extinde pînă la 31 martie 2017

 • Tel./fax: (268)  2 26 92
 • E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md 
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IV
 • Persoană de contact: Neaga Natalia, Specialist resurse umane (268) 2 64 10
Arrow Prev

              

          

Arrow Next