Prima   -  Noutăți - Raioanele Șoldănești și Rezina au un serviciu modern de colectare separată a deșeurilor

Raioanele Șoldănești și Rezina au un serviciu modern de colectare separată a deșeurilor

   
25.11.2014   1847 Accesări  

La 25 noiembrie 2014 a fost lansat serviciul de colectare separată a deșeurilor, de care vor beneficia peste 45 de mii de locuitori din 27 de localități ale raioanelor Șoldănești și Rezina.

Serviciul a fost creat în cadrul unui proiect-pilot susținut de Guvernul Germaniei și implementat de Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Centru. Guvernul Germaniei a acordat sprijin financiar și tehnic prin intermediul proiectului Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova".

La evenimentul de lansare au fost prezente peste 200 de persoane, printre care reprezentanţi ai autorităţilor naţionale, regionale şi locale. În discursurile lor, invitaţii au subliniat importanţa ca toţi cetăţenii să beneficieze de servicii publice de calitate, pe de o parte, şi să fie responsabili şi grijulii cu mediul înconjurător, pe de altă parte.

Fără inițiativa autorităților locale, un astfel de proiect nu ar fi fost posibil. Sunt sigur că oamenii sunt conștienți și vor fi responsabili față de serviciul nou creat." (Iurie Leancă, prim-ministrul Republicii Moldova) 

„Acest proiect este generator de optimism și energie, deoarece are impact pentru oameni, pentru sănătate și un mediu mai curat. Totodată, e impresionant cum localitățile învecinate cooperează între ele" (Ulrike Maria Knotz, Ambasadoarea Republicii Federale Germania în Republica Moldova)

Astfel, locuitorii raioanelor Șoldănești și Rezina vor colecta deșeurile pe 4 categorii și le vor plasa în containerele respective: hârtie, sticlă, metal-plastic-tetrapak și deșeuri reziduale. Acum, cetățenii sunt informați despre beneficiile colectării separate a deşeurilor, dar şi despre responsabilitatea de a achita la timp facturile pentru acest serviciu public. Campania de comunicare, cu genericul „Pentru sănătate şi un mediu mai curat, colectează deşeurile separat", presupune, pe lângă distribuția de materiale promoționale, activități de salubrizare, lecții publice, concursuri de desen pentru elevi.

Totodată, campania implică consultanţă pentru comitetele locale de cetăţeni, create pentru localităţile implicate, care veghează asupra bunei desfăşurări a proiectului de gestionare a deşeurilor. Comitetele reprezintă grupuri de iniţiativă, care în mod voluntar se implică la mobilizarea comunităţii, pentru a colecta separat deşeurile şi pentru a achita punctual taxa pentru serviciul public.

Costul lunar al acestui serviciu este de 8 lei de persoană pentru locuitorii satelor şi 10 lei de persoană pentru locuitorii oraşelor. Tariful pentru instituţiile publice și agenții economici va fi de 150 lei/lună pentru un metru cub de deșeuri. În mediul urban colectarea deșeurilor de către autogunoiere se va face de 3 ori pe săptămână, iar în mediul rural - o dată pe săptămână.

Serviciul este gestionat de Societatea pe Acțiuni "Salubritate Șoldănești", creată în cadrul proiectului-pilot.

Urmează a fi construit un Centru Intercomunitar de Management al Deșeurilor Solide la Parcani, Șoldănești, două centre de reciclare la Șoldănești și Florești și două stații de transfer la Cotiujenii Mari și Florești. La această etapă, au fost construite 259 platforme şi au fost procurate și amplasate containerele, cu etichetele distinctive. Totodată, au fost achiziționate maşini specializate: echipament pentru reciclare, compactare, buldozere, tractoare.

Fiindcă construcţia depozitul modern de depozitare a deşeurilor va fi finalizată doar la sfârşitul anului 2015, 3 depozite de deşeuri (din preajma or. Şoldăneşti, s. Cușmirca și s. Răspopeni) au fost amenajate pentru a servi în calitate de depozite temporare pentru o perioada de 2 ani (2014-2015). Celelalte gunoiști din localități urmează a fi închise.

Staţia de sortare şi balotare va fi amenajată temporar în or. Şoldăneşti, fiind apoi transferată în cadrul Centrului intercomunitar de management al deşeurilor solide, odată cu finalizarea construcţiei acestuia.

Bugetul total al proiectului-pilot de gestionare a deșeurilor solide în raioanele Șoldănești și Rezina este de peste 2,2 milioane de euro din partea Guvernului Germaniei. Consiliul Raional Şoldăneşti a contribuit cu încă 10 750 euro.

La 21 august 2014 Consiliul raional Șoldănești a aprobat Componenta managementul deşeurilor solide 2014-2019 a Strategiei de Dezvoltare Socio-economică a raionului - elaborată cu sprijinul ADR Centru și GIZ.

GIZ susține un proiect-pilot similar și pentru raionul Florești, unde urmează a fi creată o societate pe acțiuni.

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), Ministerul Afacerilor Externe al României şi Uniunea Europeană.