Prima   -  Noutăți - Ședința de constituire a Comitetului pentru Planificare Strategică din Regiunea de Dezvoltare Centru

Ședința de constituire a Comitetului pentru Planificare Strategică din Regiunea de Dezvoltare Centru

   
06.10.2014   749 Accesări  

Pe data de 3 octombrie curent, în orașul Ialoveni s-a desfășurat prima ședință a Comitetului pentru Planificare Strategică din Regiunea Centru.

Comitetul este format din 18 persoane: reprezentanți MDRC, președintele CRD Centru, directorul ADR Centru, reprezentant IDIS Viitorul, reprezentant  al Institutului de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe din Moldova și cite un reprezentant al autorităților centrale din fiecare raion al Regiunii Centru.

Ina Gortolomei, reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, prezentă la evenimenta vorbit participanților la întrunire despre planificare şi programare la nivel național și regional, precum și despre contextul iniţierii procesului de planificare 2020.

Tot ea a a menționat că atît SDR, SNDR, cît și documentele de planificare la nivel național pentru orizontul 2020 trebuie să reflecte acele acțiuni care asigură  realizarea directivelor UE. De asemenea, fiecare regiune trebuie să fie sprijinită pentru a-și valorifica corect potențialul. În acest caz autoritățile locale pot să conteze pe suportul MDRC și GIZ.

Directorul ADR Centru, Tudor Meșina a făcut un scurt istoric al procesului de planificare în Regiunea de Dezvoltare Centru, menționînd necesitatea dezvoltării în ansamblu a regiunii prin implementarea priorităților de dezvoltare, atît din sursele de finanțare dedicate dezvoltării regionale, cît și a surselor complementare.

Participanții la ședință au discutat și despre Planul de acţiuni privind elaborarea SDR Centru 2020.

Pentru a avea o activitate cît mai participativă, s-a creat compartimentul Planificare 2020 pe site-ul ADR Centru, unde au fost plasate etapele, conform cărore se va realiza procesul de elaborare a SDR Centru 2020. Pe măsura realizării etapelor, vor fi plasate toate documentele și informația ce ține de etapa respectivă.

Tot atunci a fost prezentată analiza socio-economică a Regiunii Centru elaborate de specialistii din cadrul secției planificare strategică și programare a agenției. S-a prezentat o scurtă descriere a capitolelor elaborate. Membrii CPS al RD Centru au fost rugați să se implice în procesul de realizare a analizei, să se expună pe marginea indicatorilor descriși și a concluziilor care pot fi făcute în baza datelor expuse.

Membrii CPS pot veni cu propuneri de îmbunătățire a Planului de acțiuni, de asemenea a fost solicitată implicarea membrilor comitetului care reprezintă raioanele din RD Centru  prin contribuirea cu informații detaliate per raion.

Cei prezenți la întrunire planifică organizarea următoarei ședință a Comitetului la sfărșitul anului curent. Pînă atunci fiecare dintre ei poate veni cu idei și propuneri de îmbunătățire care vor fi prezentate specialiștilor din cadrul agenției.

Arrow Prev

              

          

Arrow Next