Prima   -  Noutăți - Consultarea publică a Programelor Regionale Sectoriale MDS și EE în Regiunea de Dezvoltare Centru

Consultarea publică a Programelor Regionale Sectoriale MDS și EE în Regiunea de Dezvoltare Centru

   
04.12.2013   1949 Accesări  

Programele Regionale Sectoriale (PRS) reprezintă un instrument operațional în planificarea regională cu menirea de a spori capacitatea APL în elaborarea proiectelor regionale durabile şi crearea condiţiilor pentru dezvoltarea fluxului de proiecte în domeniile Eficiența Energetică a Clădirilor Publice și Managementul Deșeurilor Solide (MDS). PRS incorporează necesitățile de dezvoltare în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC), respectându-se conformitatea acestora cu politicile sectoriale, practicile existente și cadrul strategic relevant.

Programul Regional Sectorial în domeniul Eficiența Energetică a Clădirilor Publice va contribui la realizarea, la nivel regional, a obiectivului naţional stabilit în Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 2010-2020 şi în Planul Naţional de Acţiuni în domeniul Eficienţei Energetice pentru anii 2013-2015. În vederea atingerii obiectivului dat, a fost elaborat un Plan de Acţiuni, ca parte componentă a prezentului document, în baza căruia vor fi identificate clădirile prioritare pentru renovare. În acelaşi timp, detalierea planificării până la nivel de raion va oferi informaţii pentru Programele locale de eficienţă energetică care trebuie să fie elaborate de către autorităţile publice locale.

Activitățile din cadrul PRS se vor axa pe fortificarea procesului de planificare şi programare sectorială la nivel regional în vederea creării unui sistem regional de identificare a unor concepte de proiecte prioritare cu potențial maxim de eficientizare a consumului de energie. Acest lucru va duce la optimizarea investiţiilor și elaborarea proiectelor durabile în sectorul eficienței energetice (EE) a clădirilor publice din RDC.

PRS în domeniul Managementul Deşeurilor Solide reprezintă un instrument operațional în planificarea regională cu menirea de a spori capacitatea APL în elaborarea proiectelor regionale durabile în domeniul managementului deşeurilor.

Obiectivul general al PRS MDS este de a îmbunătăţi serviciile publice locale de gestionare a deşeurilor în regiunea de dezvoltare, trecând etapizat la noile standarde, în conformitate cu cerinţele Directivelor UE.

PRS prevede dezvoltarea sectorului în trei etape: 2013-2017; 2018-2022; 2023 şi mai departe, stabilind ţintele şi indicatorii pentru colectarea deşeurilor, recuperarea resurselor, tratarea deşeurilor speciale şi eliminarea lor. În acest scop au fost elaborate studii privind evaluarea opţiunilor tehnice şi financiare pentru a propune un sistem nou de gestionare a deşeurilor în regiune.

Ca rezultat, PRS MDS propune un anumit număr de zone de management al deşeurilor (conform prevederilor strategiilor naționale), care include pentru fiecare zonă staţii de transfer dotate cu echipament de colectare a deşeurilor, un depozit sanitar, facilităţi de sortare/tratare şi compostare a deşeurilor.

Propunerile Dumneavoastră privind PRS MDS și EE le puteți expedia în perioada  2 - 20 decembrie 2013 specialistului în planificare strategică și programare Danil Bogdea, la  adresele: danil.bogdea@gmail.com, danil.bogdea@adrcentru.md sau le puteți comunica la tel. 026826560.

          Totodată, Vă informăm că pe data de 19 decembrie 2013 va avea loc ședința de consultare publică a PRS MDS și EE, care se va desfășura în orașul Ialoveni, str. Al-dru cel Bun, 43 A (Restaurantul Doi Cocoși). Pentru mai multe informații, urmăriți site-ul www.adrcentru.md