Prima   -  Noutăți - Prima ședință de lucru privind actualizarea Strategiei de dezvoltare economică și de atragere a investițiilor în domeniul de sanitație pentru Bazinul Nîrnova

Prima ședință de lucru privind actualizarea Strategiei de dezvoltare economică și de atragere a investițiilor în domeniul de sanitație pentru Bazinul Nîrnova

   
24.11.2011   1757 Accesări  

La 23 noiembrie curent, Asociația obștească „Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova” (SEAM) în parteneriat cu Consiliul Raional Nisporeni a organizat prima ședință de lucru privind actualizarea Strategiei de dezvoltare economică și de atragere a investițiilor în domeniul de sanitație pentru Bazinul Nîrnova.

La ședință au participat reprezentanți din domeniile prioritare pentru gestionarea sanitației în bazin: administrația publică raională și locală, învățământ și educație, sănătate, ecologie, agricultură, economie, sector privat, sector asociativ, tineret și reprezentanți ai structurilor: ADR Centru, GIZ și ApaSan. Din cadrul ADR Centru, la atelier a participat șeful secției managementul proiectelor  Ungureanu Eduard.

 Ședința a antrenat în mod participativ actorii cheie în stabilirea situației reale, realizărilor, problemelor și provocărilor în domeniul sanitației pentru bazinul Nîrnova, cu scopul final de a elabora un plan strategic de investiții prioritare în domeniul sanitației la nivel de bazin.  

Totodată, s-a discutat metodologia de actualizare a Strategiei de dezvoltare economică și de atragere a investițiilor în domeniul de sanitației pentru bazinul Nîrnova. Urmează a fi creat grupul de lucru. Actualizarea documentului va fi una participativă, bazată pe principii democratice, care va antrena în egală măsură toți actorii cheie din bazin. Strategia de dezvoltare economică și de atragere a investițiilor în domeniul de sanitației pentru bazinul Nîrnova va constitui un document strategic la nivelul bazinului pentru următorii ani, cu posibilitatea extinderii acestuia la nivel de raion, cu scopul facilitării atragerii investițiilor la nivel local și de bazin în domeniul sanitației.

Evenimentul este parte componentă a Convenției de Cooperare Descentralizată în domeniul Sanitației în raionul Nisporeni dintre asociația obștească „Solidaritate Europeană pentru Apă” (SEE), Franța, asociația obștească „Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova” (SEAM), Consiliul Raional Nisporeni și Sindicatul Interdepartamental pentru Canalizare al Aglomerației Pariziene (SIAAP) Franța.