Prima   -  Noutăți - Va fi creat Consiliul de Bazin al rîului Bîc

Va fi creat Consiliul de Bazin al rîului Bîc

   
23.11.2011   2646 Accesări  

 

Posibilitatea creării Consiului de bazin al rîului Bîc a fost subiectul de discuție în cadrul unei ședințe cu primarii din raionul Strășeni. Specialiști din cadrul ADR Centru și Centrului Național de Mediu au explicat posibilitatea și necesitatea creării unui asfel de consiliu. Participanții la ședință au fost informați de faptul că această structură este democratică și pot să se implice APL-urile, organele competente, utilizatorii de apă și ONG-uri la elaborarea și realizarea Planului de Management pe rîul Bîc și a altor inițiative de protecție și reabilitare a rîului.

Directorul Centrului Național de Mediu, Ina Coșeru a menționat că acest Consiliu de Bazin este un instrument important care poate fi folosit pe deplin pentru protecția resurselor de apă în regiunea de dezvoltare centru.

Consiliul de Bazin va fi un organ consultativ sub-bazinal obștesc, creat pentru bazinul rîului Bîc, care traversează trei raioane din Regiunea de Dezvoltare Centru: Călărași, Strășeni și Anenii Noi și va colabora permanent cu alte instituții de resort pe problemele promovării și implementării politicii în domeniul apelor, precum și utilizării raționale și protecției resurselor de apă din bainul rîului Bîc. Una din primele sarcini ale acestui consiliu va fi elaborarea Planului de management al rîului Bîc.

Asemenea ședințe vor fi desfășurate și în raioanele Anenii Noi și Călărași, iar ședința de lansare a acestui consiliu este prevăzută pentru luna decembrie. 

Menționăm că un exemplu de Consiliu de Bazin, care este funcționabil poate servi Consiliul de Bazin al rîului Cubolta.